AVAM


-???-

Getxoko Basakeria

Documentos

Getxoko basakeria
Aipatu gura neuke, getxotar auzokide lez, batzarretan berba egin dangaietaz aparte badauzela beste kontu batzuk. Oso ondo dago haien aurkajoatea espekulatzaile hutsak direzelako, gure etxek botako daurezelako,udaletxek ez dabelako ezebez egiten geure alde..., nik aipatu gura neukebeste gauza bat;Euskal kultura. Getxo, eta ez andra mari askok geitutendautzon lez, euskalkien muga da mendebaldetik. Getxo auzok batzen deuzeuskal baserriko kulturari lotutako ohitureak.Nik ulertzen dot danok preokupata egotea etxek eta baserrik botakodaurezelako, baie ez dogu hori galtzen bakarrik, hondare historiko bat be.Etxe honek eraikiten badirez, euskalkien mapa berregin beharko leuke,murriztuz mendebaldetik.Euskara, beste geuzen artean, borroka bat bilakatu beharko da, geukgarezelako euskal herriko euskere mendebaldekona berba eiten dogunak.Etxebarrik eraikiten badirez, gure euskere desagertuko da.Eskualdeko kolektibo batek dioen lez, "sasik eta garbiten ez badozuz,koxiko dotzuz ingeruk", asike basterrak mugiduten hasten ez bagara, koxikodosku udalaren basakerik!Auzokide kezkatu bet

INICIO | Quienes Somos | Documentos | Enlaces | Imagenes | Contacto | Area reservada | METEO | -???-


-???- | -???-